Astrid van Staveren

Ik ben sinds 2013 werkzaam als logopedist bij logopedisch centrum Blerick. Ik werk met veel plezier als Allround logopediste, waarbij ik gespecialiseerd ben in spraak-taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen, taal-spraakproblematiek bij volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, slikproblematiek en stemproblemen.

Ik vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen binnen dit vakgebied, daarom volg ik regelmatig cursussen. Zo ga ik dit jaar starten met de basisscholing Parkinson en ben ik toegelaten tot Parkinsonnet, en volg ik de cursus manuele larynxmanipulatie om cliënten met stemproblemen nog efficiënter te kunnen behandelen.

Specialisaties

Logopedie