Knooppunt Baarlo/Venlo: 077 4778305 Knooppunt Venray: 0478 729932 info@knooppunt-centrum.nl
Weer lekker in je vel met Knooppunt!
Direct een afspraak maken

Niet tevreden? Maak uw klacht kenbaar

Een klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen onze fysiotherapeuten er alles aan om uw behandeling en het contact met u zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of met de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de betreffende praktijk. Misschien vindt u het moeilijk om uw klacht aan de orde te stellen, want een gesprek kan confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek: uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.
Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisaties zoals Zorgbelang. Daar kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u met uw klacht bij twee instanties terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Hoe dient u een klacht in?

Altijd schriftelijk indienen 
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als cliënt of - wanneer het om een kind gaat - door de ouders. U moet de klacht namelijk zelf ondertekenen. Iemand anders kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die het best past bij uw bedoeling. 

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF 
De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten over fysiotherapeuten en/of hun medewerkers. De Klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar inschakelen. Die gaat dan proberen om uw klacht op te lossen. Wilt u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat, dan start de Klachtencommissie de klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een zogeheten ‘mondelinge behandeling’ tijdens een zitting. De Klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze dergelijke klachten kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar is niet verplicht om ze op te volgen. 
De Klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.

Regionaal Tuchtcollege van de overheid 
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Als het Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen.

Copyright © Knooppunt Centrum voor GezondheidCreated by LR Internet