Oefentherapie Cesar

een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging

Oefentherapie Cesar is gericht op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Mensen worden zich meer bewust van hun houding tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals werk, hobby’s en sport en leren deze gewoontes te verbeteren.

Door het aanleren van een goede houding en een betere manier van bewegen zal het lichaam optimaal worden belast. Hierbij zal worden gekeken naar de eisen die in het dagelijks leven aan het lichaam worden gesteld. We streven naar een evenwicht tussen wat er van u gevraagd wordt en wat u aankunt. Daarbij gaat oefentherapie Cesar uit van een holistisch mensbeeld, dat wil zeggen dat er met een brede blik gekeken wordt, te vergelijken met de principes die gehanteerd worden in het concept Positieve Gezondheid.